За нас

Какво е Изнесено/Аутсорсинг CFO?

Функциите на  финансово управление  са в основата на всяко бизнес начинание. Качеството на финансово планиране, отчетност и управление до голяма степен предопределят, дали един бизнес ще се разраства и развива или ще се бори за оцеляване.

Много компании нямат възможност да назначат финансов директор на пълен работен ден, който да поеме финансовото управление на техния бизнес, но също така не могат да си позволят да останат без жизненоважна финансова обезпеченост.

Аутсорсването на функцията на финансовия директор, предоставя възможност на всяка компания, независимо от нейния етап на развитие, индустрия и специфики, да подсигури финансова функция на управленско ниво. CFO Insights се ангажира да предостави изчерпателна финансова информация и дългосрочна стратегическа подкрепа, при поискване, съобразена със специфичните нужди на всеки отделен клиент, като по този начин осигурява изключителна гъвкавост на всеки етап от жизнения цикъл на компанията. Наличието на съдържателни и коректни данни, както и тяхната интерпретация са от основополагащо значение при процеса на взимане на управленски решения за устойчив растеж. 

В 82% от случайте,  финансовата нестабилност е причина за неуспешен бизнес проект.

Уверете се, че се грижите правилно за финансовото благосъстояние на вашата компания.

 

Защо да изберете изнесен финансов директор?

Достъпност
Получавате финансово управление, стратегическа подкрепа и висок клас управленска отчетност, преди да можете да си позволите финансов директор на пълен работен ден.  Изнесената функция на финансов директор оптимизира разходите за финансово управление с повече от 50%.

Уникален набор от умения
Изнесените CFO услуги предоставят широк спектър от специализирани умения и екип, които не могат да бъдат сравнени само с един финансов директор. С такъв богат набор от налични ресурси, ние сме в състояние да приспособим услугите си според конкретните нужди на всяка компания.

Независима перспектива
Получавате навременна финансова и стратегическа информация, както и обективна оценка на финансовите резултати на бизнеса от независим финансов директор, който не получава лични облаги в резултат на позицията си в компанията. Всичко това води до по-добро и обосновано вземане на решения.

Доверие пред инвеститори и партньори
Придобивате увереността, че използвате висок клас технологии и финансова експертиза, за изготвянето на надеждни и навременни финансови отчети и доклади.


Експертизата се разширява с нуждите на компанията
Можете да разширете обхвата на услугите само, когато имате нужда от това.


Всеобхватни финансови анализи
Получавате коректни и съдържателни данни за Вашия бизнес и партньор, който да интерпретира историята зад тях.


Дистанционна CFO услуга с облачна технология
Достъп в реално време до цялата информация, без географски ограничения и нуждата от физическо присъствие в компанията.

 

Как CFO Insights може да ви помогне?

С повече от 15 години съвместен опит, нашето предимство е уникалната комбинация от финансова експертиза, предприемаческо и инвестиционно ноу-хау. Способността ни да разберем конкретните нужди на вашия бизнес във всеки един момент от жизнения му цикъл, ни позволява да предложим правилното решение и да гарантираме в дългосрочен план, че той е конкурентен и адаптивен към променящия се икономически климат. Благодарение на комбинация от знания, умения и опит, нашите финансови директори работят заедно с вас, за да придобият по-задълбочено разбиране за естеството на финансовите и оперативни процеси, с което да ви осигурят време да се концентрирате върху усъвършенстването на вашата дейност.


CFO Insights разполага със собствена интегрирана платформа, базирана на облачните технологии, за изготвяне на персонализирани табла за финансов анализ, които правят финансовата картина на бизнеса по-ясна, всеобхватна и лесна за разбиране.


Ние сме част от широка мрежа от счетоводни, юридически, консултантски и инвестиционни организации, което ни предоставя уникалната възможност да предлагаме пълен набор от услуги, в зависимост от бизнес нуждите.

Разгледайте нашите услуги

 

Кои сме ние

Диана Аладжова
CEO/ Основател
Научи повече
Марина Бучова
Оперативен директор
Научи повече
Ангел Атанасов
Финансов Мениджър
Научи повече
Емилия Симидчиева
Старши Финансов Анализатор
Научи повече
Валентин Тапчев
Старши Финансов Анализатор
Научи повече
Иван Минев
Финансов Анализатор
Научи повече
EN