7 основно причини за неуспешен старт на бизнес

Когато стартирате малък бизнес, търсите начин, да се възползвате от всяка  предоставена възможност, за да успеете. В голям процент от случаите предприемачи с добри бизнес идеи не успяват да постигнат успех, заради трудностите, които срещат при изпълнение на множеството ежедневни управленски задачи.

В ранните етапи при основаване на нова компания, предприемачите трябва да управляват множество операции, за да стимулират своя бизнес: от създаване на идеята, през набиране на капитал и персонал, развиване на стратегия за маркетинг и реклама, до създаване на мрежи и разработване на правилния продукт или услуга.

 

През повечето време, предприемачите разделят вниманието си между всички тези области. Фокусирането върху едно нещо в даден момент или получаването на професионален съвет за различните бизнес процеси от правилния финансов и бизнес експерт може да помогне на предприемачите да управляват по-ефективно своята дейност.

 

ТОП 7 ПРИЧИНИ ЗА НЕУСПЕХ ПРИ СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ

 

1. Невъзможност за набиране на капитал

Проблеми при процеса за набиране на капитал представляват една от основните причини компаниите да прекратят дейност. 
В много от случаите, процесът по набиране на средства стартира твърде късно, в резултат на което предприемачите не успяват да съберат навременен капитал или се оказват заобиколени от неподходящи инвеститори. 

Нашата практика показва, че този процес изисква най-малко шест месеца отдадена работа, включваща множество срещи, разговори и презентации. Колкото по-последователни са предприемачите в набирането на капитал, толкова повече те ще осъзнаят от какво се нуждаят техните стартиращи компании и какво инвеститорите очакват в замяна.

Вторият често срещан проблем е събирането на недостатъчно средства за финансиране на средносрочната дейност на предприятието. Когато привличате инвеститори, убедете се, че планирате финансиране за минимум 12 месеца дейност на компанията. В противен случай рискувате да започнете процеса отначало, точно когато сте затворили първия рунд на финансиране. Набирането на капитал изисква време и ресурси, които бихте могли да инвестирате в развитие на бизнеса и продукта ви, така че планирайте го внимателно. 

Разчитайки на финансова експертиза от специалист в сферата може да е от съществена полза за вас и компанията ви. 


2. Липса на пазарна потребност

Пренебрегването на клиентите може да се окаже най-скъпата грешка за стартиращите компании. Знанието от какво се нуждае клиентът и сигурността, че компанията предлага продукти и услуги на клиентите, които покриват тази нужда, е от съществено значение за успеха. Повече от 42% от стартиращите компании признават, че липсата на търсене на пазара ги възпрепятства да наберат необходимата скорост, за да оцелеят. В много от случаите първият продукт, който компанията предлага на пазара, не отговаря на пазарните потребности. Ако това се случи, единственото решение е да се обединят усилията и да се тества, докато бъде създаден продукт в унисон с очакванията на клиентите. 

Чрез подобряване на първия си продукт според нуждите на пазара и постоянно търсене и имплементиране на обратна връзка от клиентите, предприемачите могат да проправят пътя към историята на успеха.

 

3. Дефицит на парични ресурси

"Cash is King"

Повечето собственици на малък бизнес стартират без предварително планиране на необходимото финансиране за:

  • Придобиване на ключовите активи за осъществяване на дейността на фирмата; и
  • Осигуряване на достатъчен паричен поток за финансиране на ежедневните операции.

Невъзможността за прогнозиране и калкулация на капиталовите нужди е свързано до голяма степен и с факта, че не малка част от предприемачите изобщо нямат бизнес план. Разбира се, доброто планиране не гарантира реализация на бизнеса, но в много случаи това неимоверно увеличава шансовете за успех.

Осигуряването на положителен паричен поток е съществен аспект на всеки бизнес. Въпреки това, в повечето случаи отнема известно време, докато компанията привлече клиенти и успее да натрупа стабилен паричен поток. Най-лошата ситуация, в която може да попадне един млад предприемач, е да остане без паричен ресурс, още преди да започне да генерира такъв. Нашият дългогодишен опит показва, че времето необходимо за достигане на устойчиво развитие, което да поддържа даден бизнес, обикновено е значително повече, отколкото първоначално планираното. Повечето предприемачи нямат необходимия опит и физическото време, за да поемат цялата финансова функция на компанията, след реализирането на първата продажба. От друга страна, за компания във фаза на растеж не е оптимално да наеме финансов директор на пълен работен ден. Тук е моментът предприемачът да помисли за наемането на външен (изнесен) изпълнителен директор, който да оцени адекватно практиките за управление на паричните средства в компанията и да предложи възможни и навременни подобрения. 

Ние, в CFO Insights, разполагаме с подходящата финансова и предприемаческа експертиза, за да ви помогнем да управлявате по-добре разходите на вашата компания, да предотвратите неконтролирано изразходване на средства и да гарантирате, че предприятието ще остане платежоспособно през своите предизвикателни първи години.

 

4. Наемане на високо  платени служители 

Един стартъп никога не може да успее в дейността си без страхотен екип, работещ зад кулисите, тъй като това са хората, които разбират и изпълняват бизнес идеята на всеки предприемач. Въпреки желанието за събиране на екип от опитни професионалисти, нашият съвет е спестете тези големи заплати, за след като сте осигурили стабилни приходи от бизнеса. От една срана това означава, че ще трябва да поемете голям товар от задължения, поради липсата на експерт в някои конкретни области. Но от друга, при стартиращите компании, някои длъжности не изискват непременно наемане на персонал на пълен работен ден, за да се работи професионално и да се постигнат желаният резултати. 

Възлагането на ключови бизнес процеси на външни изпълнители ще даде възможност на компанията да спести паричен ресурс, като същевременно ще даде възможност на жизненоважни членове от вашия екип, да се фокусират върху бизнес процесите, в които са специализирани. 

 

5. Грешки при ценообразуване

Да разберем как да определим цената на дадена стока или услуга винаги е сериозно предизвикателство и за много стартиращи компании това е сред основните причини да се провалят. За компаниите в ранен етап ценообразуването е въпрос на постоянни компромиси между прилагането на цена, която е достатъчно висока, за да се поддържат високи маржове и да се покриват оперативните разходи, като същевременно се налага да бъде достатъчно ниска, за да привлече клиентите.

Решението на този проблем е: Синхронизирайте цените си с 1) структурата на разходите във вашата компания и 2) динамиката на пазара. След това тествайте, тествайте, тествайте.

 

6. Липсата на план за бъдещето

Както Бенджамин Франклин е казал: "Ако не желаете да планирате, планирате да се провалите". 

Мисията до Луната изисква правилно обмислен план. Също и вашият бизнес. В днешния глобален свят, липсата на поглед в бъдещето е рецепта за неуспех. Стратегическото планиране на вашия бизнес ще ви помогне да погледнете широкомащабно възможностите пред вас и да създадете иновативен план за развитие на компанията. 

 

7. Неоползотворени възможности за партньорство

Грешка, която стартиращите компании често правят, е да не се възползват от широката партньорска и менторска мрежа на успешни предприемачи и експерти, до която имат достъп. 

Намирането на подходящите бизнес консултанти може да отвори огромни възможности за бизнеса за нови пазари, потенциални клиенти, бизнес контакти и успешни съюзи.

Независимо дали вашият бизнес стартира сега или е в процес на растеж, нашите изнесени  експертни финансови и бизнес решения и широката мрежа от партньори, ще ви помогнат да отключите потенциала си за развитие, стабилност и ефективност.

За да научите повече за това как можете да избегнете тези 7 грешки, запишете се за безплатната консултация.

EN