ScaleFlex

Индустрия:
B2B SaaS / Управлението на цифровите активи (DAM)

Набран инвестиционен капитал
:
Над 0.77 мил.евро към днешна дата, 2.00 мил. евро очаквани до края на Q1 2021

Постигнати резултати:
> 400 активни абонаментни клиенти в 44 държави, 1 млн. евро ARR, 91% ръст на MRR на годишна база.

 

Scaleflex е B2B SaaS компания, чиято мисия е да опрости качването, съхранението, организацията, трансформацията, оптимизацията, публикуването и ускоряването на всички дигитални активи на клиента(изображения, видеоклипове, PDF файлове или статични файлове като JS скриптове или CSS файлове и т.н.). 

Екипът на CFO Insights приема функцията на Финансов директор на Scaleflex, в период, в които компанията вече е стартирала процес по набиране на капитал. В този ключов момент, нашият екип успя навременно да оцени финансовата функция на компанията, ключовите двигатели на бизнеса и текущото представяне, да предостави препоръки за подобрения и да ги имплементира успешно на фирмено ниво. И по-специално:

 1. Разработихме управленски отчети, специално предназначени за SaaS бизнес, включително консолидация между предприятието майка и дъщерните дружества:
  1.  Консолидиран месечен Отчет за Приходите и Разходите (P&L), с акцент показателите за ARR и MRR;
  2. Консолидиран Отчет за Паричните Потоци, с акцент върху различните периоди на фактуриране;
  3. Бюджет за приходите и разходите и бюджет за паричния поток, включително ситуационен анализ, базиран на различни допускания като: канали за придобиване на клиенти, цикъл на фактуриране, темп на нарастване на клиентите, процент на загуба на клиенти, промени в пазарните цени и други.
 2. Извършихме задълбочен преглед и реорганизация на текущите процеси на събиране на данни, въвеждане на данни, анализ на данни, за да се осигури по-точна и навременна отчетност.
 3. Проучихме счетоводните политики и разработихме процес за интегриране на управленската отчетност със счетоводство, с цел да осигурим надеждни източници на данни и съответствие с официално представените счетоводни отчети.
 4. Въведохме на ниво компания изцяло нов подход и нова структура на управленска отчетност, които да осигурят проследимост на актуалните резултати на компанията на месечна база и отклонението им от бюджета.
 5. Разработихме таблица за ценообразуване и отчитане на разходите, с автоматично изчисляване на пълните и променливите разходи на абонаментните планове по видове услуги, канали за придобиване и клиентски категории.

Website: https://www.scaleflex.com/en/home

EN