Дигитален Финансов директор

Кои сме ние

CFO Insights e първата и единствена по рода си компания в България, която предлага виртуални аутсорсинг CFO услуги в облачна платформа. Нашата мисия е да създадем и поддържаме  функцията на финансов директор във вашата компания, като се грижим за сигурна управленска отчетност, ценообразуване, бюджетиране и финансови процеси с обхват и регулярност спрямо вашите нужди.  Чрез нашия персонализиран подход ние се стремим да помогнем на стартиращи компании, малки и средни предприятия и организации във фаза на растеж да отключат потенциала си за развитие, стабилност и ефективност. Ние предоставяме на клиентите си експертни услуги, свързани с анализ, автоматизиране и оптимизиране на техните финансови и бизнес процеси, както и комплексни консултации в областите стратегическо развитие, сливания и придобивания, набиране на дялов и рисков капитал и управление на инвестиции.

В работата си се стрием да бъдем не само финансов съветник на нашите клиенти, но и техен дългосрочен  стратегически финансов партньор, като им помагаме да ръководят бизнеса си по-ефективно и подкрепяме развитието им с помощта на нашите решения и услуги.

Услугите ни са изцяло базирани на облачните технологии, което позволява достъп до данните ви, справки и анализи по всяко време и на всякакви устройства.

ОТДАДЕН ЕКИП

CFO Insights обединява доказани експерти със значителен финансов, оперативен и управленски опит и практически умения в планирането и изпълнението на финансови оптимизации, корпоративно преструктуриране и инвестиционни проекти.

ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Нашата компания е активен член на инвестиционната общност в България. Развиваме и поддържаме бизнес партньорства с най-добрите организации, бизнес предприемачи и институции, като създаваме мрежа за обмен на местен и международен опит в полза на нашите клиенти.

ПЕРСОНАЛЕН ПОДХОД

Ние сме фокусирани върху изграждането на дългосрочни  взаимоотношения. Без значение от мащаба или сферата на дейност на клиента, нашата отправна точка е да опознаем индивидуалните бизнес нужди и да предложим най-подходящото финансово решение.

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ

През дългогодишната ни практика сме натрупали опит в различни сектори от икономиката, включително здравеопазване, логистика, производство, бързооборотни стоки, търговия на едро и дребно, промишленост, хотелиерство, софтуер и ИТ услуги и др.

Финансите и стратегията вървят ръка за ръка.
Уверете се, че вашите стратегически решения се базират на факти и реални данни, анализирани от опитни специалисти.

Нашият Подход

ДЕФИНИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Ще проучим динамиката и посоката на развитие на вашия бизнес, ще идентифицираме кои са силните и слаби места в компанията, ще дефинираме заедно бизнес приоритетите ви и ще определим най-ефективните методи за постигането им. Ще разработим процеси по дългосрочно финансово планиране и бюджетиране, както и изцяло персонализирани аналитични управленски отчети, за да сме сигурни, че сте напълно подготвени да преследвате набелязаните цели.

ИЗПЪЛНЕНИЕ & ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД

Ние не ви предоставяме единствено инструментите за осигуряване на финансова и оперативна ефективност и стабилност, нашата цел е да бъдем ваш дългосрочен стратегически партньор. С помощта на вътрешно разработена интегрирана аналитична платформа, ще можем заедно да анализираме постигнатите резултати, адаптираме и оптимизираме процесите, където това е необходимо, като гарантираме пълно покриване функциите на финансовото управление в компанията.

РЕШЕНИЯ, СЪЗДАДЕНИ ЗА ВАС

Всеки бизнес има своите уникални нужди. Предлагаме ви пакет от услуги, в зависимост от етапа на растеж на компанията и нейните нужди от финансова експертиза. Ние ще бъдем до вас при всяка стъпка от първоначалното структуриране на бизнеса, през оптимизиране на финансовите резултати, набиране и преструктуриране на капитала, консултации по сделки за сливания и придобивания, пазарна оценка на компанията и др.

Може да се подобри само това, което може да се измери! Правилното разбиране на двигателите на финансовите резултати е ключът към успешните бизнес резултати.

Нашите Услуги

ИЗНЕСЕН/АУТСОРСИНГ ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР

Изнесените CFO услуги (OUTSOURCED CFO) предлагат пълния набор от финансови експертни познания на месечна база. Тази услуга е подходяща за фирми в стадий на растеж, зрели компании, средни и големи предприятия. Услугата включва пълен анализ на бизнеса, за да се идентифицират специфичните изисквания от финансова гледна точка и изготвяне на индивидуален пакет от услуги, обхващащ създаване и интерпретация на управленски отчети, KPIs, бюджетиране, ценообразуване, анализ на печалбата и други.

ФУНКЦИОНАЛЕН ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР

Функционалните CFO услуги (FRACTIONAL CFO) обхващат определени функции (фракция/част) от финансовата дейност в компанията, съобразени с нуждите на всеки отделен клиент. Тази услуга е подходяща за малкия бизнес, който се нуждае от първоначална помощ при структуриране на финансовите процеси, ценообразуване, отчетност и бюджетиране. Услугата обхваща средносрочни цели за компанията, като финансовия директор проследява развитието на компанията на всеки няколко месеца.

КОНСУЛТИРАЩ ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР

CFO консултирането (Consulting CFO) включва предоставяне на финансова експертиза във връзка с проектно финансиране, сделки за сливания и придобивания, подготовка за излизане от сделка, оценка на инвестиционни проекти, оптимизиране на разходите, проблема с ликвидността, корпоративно преструктуриране и др. Тази услуга се предоставя при поискване и е подходяща за компании от всички етапи на жизнения цикъл, търсещи надеждна финансова експертиза.

Нашите услуги са гъвкави и се развиват според нуждите на вашия бизнес!
Научи повече

Зaщо да изберете Изнесени CFO услуги?

Независим финансов поглед на управленско ниво
Стабилна основа за растеж
Реални и навременни данни за бизнеса
Подобряване на финансовия резултат
Повишаване на оперативната ефективност
Устойчиво финансово благосъстояние в дългосрочен план
Достъпна услуга, която расте като обхват според нуждите ви
Интегрирани дигитални финансови услуги

Кои сме ние

Препоръки от клиенти

Блог

EN